SPARA TID MED HOSPITAL DMD®

Vår vision är att samla sjukhusets befintliga system i ett och samma visualiseringsverktyg. Med lösningar för matbeställningar, larmhantering, kommunikation, enkäthantering, videolänkar, direktuppkoppling för vårdpersonal med mera upplevs vårdflödets alla processer som enklare ochmer tillgängliga. DMD är ett lika flexibelt system som din smarttelefon när du skapar appstrukturer vilket möjliggör en unikt anpassad digital miljö för just din verksamhet. Vi lägger %100 fokus på utveckling av tidsbesparande funktioner för vårdpersonalen och detta medför ett mervärde tillpatienten.

Enligt en undersökning från KTH (KTH / URN: urn:nbn:se:kth:diva173744-) lägger utbildad vårdpersonal över %18 av sin tid på servicearbeten, ofta på grund av att det inte existerar någon logistik för detta.