För personalen

Hospital DMD® och dess funktioner kan delas i två segment. Personalens hjälpmedel och patientens underhållning. Nedan ser ni ett axplock av de funktioner som Hospital DMD® kan tillhandahålla.

Mötet med patienten ska inte minskas, det ska bytas ut mot "det goda mötet", det vill säga ett möte utan stress.

Hjälpmedel för vårdpersonalen

Room service

Enligt en färsk undersökning från KTH (KTH / URN: urn:nbn:se:kth:diva-173744) lägger utbildad vårdpersonal över 18% av sin tid på servicearbeten, ofta på grund av att det inte existerar någon logistik för detta. Med hjälp av room service-funktionen kan patienten differentiera sina larm och skilja på till exempel en kaffebeställning och patient/kallelsesignal.

Vilka typer av larm och larmmottagning diskuteras beroende på hur kunden vill att det levereras.

Videokonferens / Videosamtal

Denna funktion möjliggör exempelvis digitala läkarbesök oavsett geografiska begräsningar eller videolänk mot tolk, KBT-terapeuter, familj, vänner eller live-stream-feed från olika delar av världen.

Rehabiliteringsstöd

Ger stöd och avlastning med hjälp av rörlig eller statisk media.  

Enkäter

Minska administrationsarbetet, pappershanteringen samt tiden för utdelning, insamling och sammanställning genom att via applikation eller webgränssnitt låta patienten besvara enkäter direkt i sin TV.

Skärmspegling

Låt läkare och sköterskor spegla sina enheter på patientens TV för överblick av EKG-kurvor, röntgenplåtar, informationsfilmer eller exempelvis anatomiappar. 

Information

Samla all information på en och samma plats. Öppettider, besökstider, sjukhusets faciliteter, telefonnummer, WiFi access etc. 

Beställning av tjänster

Boka färdtjänst, köpa och beställa mat från sjukhusets restauranter, beställa litteratur eller annan underhållning till rummet. Beroende på kundens önskemål skräddarsyr vi detta till bästa möjliga funktion.

Meddelandefunktioner

Skicka ut meddelanden på skärmnivå, gruppnivå eller till samtliga skärmar när något behöver förmedlas. Även brandlarm, twitterfeed etc kan läggas ut via SmartRoom.

Instruktioner

Lägg in de instruktioner som ni gör med varje patient, varje dag och schemalägg dessa. Inte bara spar Ni tid utan nu säkrar även upp att alla patienter får samma information.  

Kontakta mig