DMD Remote

Menydesignen i Hospital DMD samt fjärrkontrollen är framtagna av experter inom gränsöverskridande hjälpmedel för syn, kognition och kommunikation. Tydliga kontraster, taktila knappar och ett logiskt användargränssnitt säkerställer att synskadade och personer med kognitiv nedsättning enkelt kan använda funktionerna.

”Tydliga kontraster, taktila knappar och ett logiskt användargränssnitt säkerställer att synskadade och personer med kognitiv nedsättning enkelt kan använda de funktioner som andra användare tar för givet. AMAB´s utsökt utvecklade fjärrkontroll lever väl upp till vår hjälpmedelsdevis – ”bra för alla – nödvändigt för en del”.